Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/seo/public_html/840.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/seo/public_html/840.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Jak oszukują nas w umowach

Przykłady klauzul niedozwolonych w umowach

Jako konsumenci, często zawieramy umowy – otrzymujemy gotowe pismo, w którym brakuje tylko podpisu zawierających ją stron, jednakże nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele niedozwolonych klauzul może pojawić się w naszych umowach. Większość z nas, tak naprawdę nie wie do końca, co podpisuje, a jeśli wyłapie jakąś nieprawidłowość, nie ma możliwości negocjacji.

To sprzedawca/usługodawca/operator/przedsiębiorca ustala warunki umowy którą mamy podpisać, zazwyczaj w taki sposób, aby miał z tego jak najwięcej korzyści. Stosuje w tym celu klauzule abuzywne – postanowienia niekorzystne dla konsumenta, pozbawiające go przyznanych ustawowo uprawnień.

KLAUZULE NIEDOZWOLONE

Klauzule abuzywne pojawiają się w przypadku różnego rodzaju umów konsumenckich, często, gdy mamy do czynienia z  wszelkiego rodzaju sklepami odzieżowymi, obuwniczymi, biurami turystycznymi, deweloperami, agencjami ubezpieczeniowymi, umowami najmu, pośrednictwa etc.  dlatego zanim podpiszemy taką umowę, zasięgnijmy porad lub poszukajmy aktualnych informacji ze sprawdzonych źródeł, aby być zaznajomionym z prawami, jakie nam przysługują.

W przypadku wykrycia klauzuli abuzywnej w naszej umowie, mamy prawo złożyć powództwo do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Oto przykłady klauzul niedozwolonych, jakie można znaleźć w regulaminach sklepów stacjonarnych i internetowych:

 • “Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu”
 • “Towar można zwrócić w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, jeżeli nie został on rozpakowany, zabrudzony, kopiowany bądź w inny sposób wykorzystany”
 • “Wszelkie reklamacje będą uwzględniane tylko i wyłącznie z Protokołem Szkody wymaganym przez Pocztę Polską i firmy kurierskie”
 • “Towar foliowany musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu”
 • “Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem, muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej, w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki”

Sprawdź również na co uważać, w przypadku biur turystycznych. Oto przykłady niedozwolonych postanowień:

 • “W przypadku odmowy wjazdu, biuro nie gwarantuje powrotu do kraju, ani zwrotu kosztów wycieczki”
 • “Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, jeżeli cena imprezy wzrośnie więcej niż 7%”
 • “Reklamacje wniesione do biura po upływie 7 dni od zakończenia wycieczki uznane będą za bezskuteczne”
 • “Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez uczestnika, nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty”

Oto przykłady klauzul abuzywnych w przypadku usług ubezpieczeniowych:

 • “Składka ubezpieczeniowa nie podlega zwrotowi, jeżeli w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia zaistniał wypadek ubezpieczeniowy, na podstawie którego ubezpieczyciel spełnił świadczenia ubezpieczeniowe lub był zobowiązany do jego spełnienia”
 • “Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego, skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego”
 • “Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora”
 • “Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie lub zakończenie promocji przed terminem, bez podania przyczyny”

Jeśli nie dotyczy cię problem niedozwolonych klauzuli, sprawdź, jak napisać odwołanie od reklamacji.