Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/seo/public_html/840.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/seo/public_html/840.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Źle wykonana usługa- co zrobić?

Jak napisać reklamację za usługi

Reklamacja, to najprościej i najkrócej mówiąc, żądanie klienta, kierowane do sprzedawcy, wynikające z niezadowalającej jakości. Dzięki reklamacji, klient może domagać się zwrotu gotówki, obniżenia ceny za towar,  naprawy towaru bądź wymiany na inny.

Reklamację możesz zgłosić gwarantowi, na podstawie nadanej nam umowy gwarancyjnej, bądź bezpośrednio u sprzedawcy, na podstawie umowy konsumenckiej.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy prawo do reklamacji nie tylko towarów, ale również różnego rodzaju usług, na przykład fryzjerskich, turystycznych, komunikacyjnych, internetowych, stomatologicznych, pralniczych, hotelowych etc.

Oznacza to, że nie jesteśmy bezradni w przypadku, gdy pralnia zniszczy nam ubranie, fryzjer poparzy nam głowę suszarką, bądź niepoprawnie nałoży farbę na włosy, a stomatolog niepoprawnie wykona plombę. Możemy także żądać swoich praw w przypadku, gdy hotel bądź firma turystyczna nie wywiązali się ze swoich zapewnień o luksusie, czystości i najwyższej jakości usług, co doprowadziło do naszego niezadowolenia bądź zatrucia/choroby. Możemy również domagać się swoich praw w przypadku, gdy  przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjne bądź internetowe, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków (np. dopłaty za szybszy internet czy większą ilość darmowych minut, których nie ma). W każdym z tych przypadków możemy, a nawet powinniśmy złożyć reklamację.

JAK NAPISAĆ REKLAMACJĘ ZA USŁUGI

Aby zgłosić reklamację, potrzeby nam będzie dokument potwierdzający dokonanie zakupu bądź wykonanie usługi – paragon, faktura VAT czy umowa. Samą reklamację także złóż w formie pisemnej, uwzględniając w niej: dokładne dane teleadresowe nadawcy oraz instytucji/osoby, do której się zwracamy, datę, numer rachunku zamówienia/umowy/zlecenia, opis szkody, dokładną datę zauważenia szkody, propozycję rozwiązania (zwrot, wymiana, naprawa, obniżenie kosztów).

Ważne jest, aby w reklamacji nie okazywać swoich emocji (jest to pismo formalne!). Formułujmy zdania w sposób precyzyjny, odwołujmy się do przepisów prawnych. Poniżej przedstawiamy przykładowe reklamacje za usługi. Pamiętaj, że to tylko treść reklamacji, nie zapomnij dodać do niej danych, dat etc.

REKLAMACJA USŁUGI – OBNIŻENIE CENY USŁUGI

Na podstawie art. 637 § 2 Kodeksu Cywilnego domagam się obniżenia wynagrodzenia o kwotę … zł (słownie…) zawartej umowy o dzieło dotyczącej wykonania przez Państwo usługi… (fryzjerskiej/pralniczej/turystycznej etc.) w dniu… .

Wykonane przez Państwo dzieło jest wadliwe, gdyż…  Wada została zauważona w dniu… .

W związku z tym, różnicę między kwotą uiszczoną przeze mnie za dzieło bez wady, a kwotą obniżoną ze względu na wadę proszę zwrócić na konto…/przekazem pocztowym na adres… w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Z poważaniem…

REKLAMACJA USŁUGI – ZWROT CAŁEJ KWOTY ZA USŁUGI

Na podstawie art. 637 § 2 Kodeksu Cywilnego. zawiadamiam, że odstępuję od zawartej umowy o dzieło, dotyczącej wykonania przez Państwo usługi… w dniu… .

Wykonane przez Państwo dzieło jest wadliwe, gdyż… Wada została zauważona w dniu… .

W związku z powyższym, domagam się zwrotu wartości usługi na konto… w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Z poważaniem…