Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/seo/public_html/840.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/seo/public_html/840.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Instytucje dla konsumentów

Czym jest gwarancja a czym rękojmia

Gwarancja i rękojmia, to instytucje niezwykle ważne dla kupującego, obowiązujące od momentu zawarcia umowy sprzedaży, chronią go bowiem w przypadku nabycia wadliwego towaru. Jednakże każda z tych instytucji posiada odrębne zasady, regulowane przez Kodeks Cywilny, dlatego nie możemy ich ze sobą mylić. Jeżeli nie wiesz, czym się różni rękojmia od gwarancji, koniecznie sprawdź różnice.

CZYM JEST RĘKOJMIA?

Zasady rękojmi znajdziemy w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. Wynika z nich, iż rękojmia jest odpowiedzialnością, gwarantowaną każdemu kupującemu. Sprzedający ponosi bezwzględną odpowiedzialność za wadliwy towar. Dotyczy to wad fizycznych, oraz prawnych.

Kiedy mamy do czynienia z wadą fizyczną?

  • kiedy rzecz sprzedana posiada wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność (np. nieszczelne okna/krzywe podłogi w przypadku ekip remontowych czy deweloperów; zacinający się zamek w sukience/spodniach/obuwiu, farbujące ubrania; nie działający przycisk w sprzęcie AGD, RTV etc.)
  • kiedy rzecz sprzedana nie ma właściwości, o których sprzedający zapewnił kupującego (np. brak funkcji grilla w mikrofalówce, brak dyfuzora w suszarce, brak funkcji spieniania mleka w ekspresie do kawy etc. jeśli miały one być; buty/kurtki, które miały być ze skóry naturalnej, a są z eko-skóry etc.)
  • kiedy rzecz sprzedana została wydana sprzedającemu w stanie niezupełnym (np. mieszkanie bez okien, meble do złożenia bez odpowiednich części, telefon komórkowy bez ładowarki etc.)

Kiedy mamy do czynienia z wadą prawną?

  • kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej
  • kiedy rzecz sprzedana jest obciążona prawem osoby trzeciej (dotyczy to głównie nieruchomości, gruntów etc.)

Jeżeli przedmiot posiada wadę fizyczną bądź prawną, kupującemu przysługują trzy roszczenia:

1. Odstąpienie od umowy (zwrot towaru)

2. Żądanie obniżenia ceny

3. Żądanie wymiany wadliwej rzeczy

4. Usunięcia wady

Jednakże istnieje zasada, kiedy sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi: w przypadku, gdy kupujący wiedział o wadzie rzeczy, w chwili zawarcia umowy sprzedaży, lub, gdy wada powstała po wydaniu rzeczy kupującemu (wyjątek – jeżeli wada powstała po wydaniu kupującemu, ale wynikała z właściwości rzeczy w momencie zakupu).

Kupujący ma miesiąc czasu, aby zawiadomić sprzedającego o wykrytej wadzie towaru (może zrobić to listownie). Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku (w przypadku wad budynku – po upływie trzech lat). Jednakże terminy te nie obowiązują w sytuacji, gdy sprzedający podstępnie zataił wady przedmiotu (ukrył, zamaskował, bądź wiedział o wadzie i nie poinformował kupującego w momencie zawarcia umowy sprzedaży).

CZYM JEST GWARANCJA?

Zasady gwarancji znajdziemy w art. 577 – 581 Kodeksu Cywilnego. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Gwarant (wystawca dokumentu gwarancyjnego) zobowiązany jest do usunięcia wady, bądź dostarczenia rzeczy wolnej od wad, w terminie przewidzianym przez gwarancję.

Długość gwarancji wynosi 1 rok, chyba, że w dokumencie gwarancyjnym zastrzeżono inny termin.

W przeciwieństwie do rękojmi, w przypadku naprawy wadliwej rzeczy bądź wymiany na nową, okres gwarancyjny rozpoczyna się od nowa.

Z gwarancji korzystamy najczęściej, w przypadku kupna wadliwego obuwia (np. przemakające obuwie zimowe, obuwie z naderwanym/przetartym materiałem, urwanymi paskami, zacinającym się zamkiem etc.), wadliwej odzieży (zacinające się zamki, naderwane/urwane/dziurawe elementy, odpadające koraliki etc.), dodatków takich jak np. torebki, czy też sprzęt AGD i RTV.

 Podstawową różnicą między gwarancją a rękojmią jest fakt, iż gwarancja udzielana jest dobrowolnie przez sprzedawcę. Ponadto, to sprzedający decyduje o wyborze jednego z uprawnień przysługującego kupującemu (wymiana wadliwej rzeczy lub naprawa). Gwarancja nie daje możliwości obniżenia ceny wadliwego produktu bądź odstąpienia od umowy.

Wchodząc w posiadanie danej rzeczy, zastanawiamy się nieraz, czy mamy prawo zarówno do gwarancji jak i rękojmi, czy też skorzystanie z jednej instytucji wyklucza drugą. Otóż, Kodeks Cywilny wskazuje, iż kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.